Dış ticarette yeni bir dönem başlatıyoruz. Dış ticarette fizibilite ve planlama ile hareket etme dönemi. Tecrübe ile sabittir ki, her dış ticaret işlemi fizibil olmamakla beraber, kar etme ümidi ile yola çıkılmakta lakin bazen başarıya erişilmekte bazende gerekli etüdlerin yapılmaması nedeniyle başarıya erişilememektedir.

Etüdlerin gerek yetersiz gerekse yersiz yapılmasının önüne geçerek, ihracatçı ve ithalatçılarımızn uluslararası ticaret ortamında daha etkin, verimli ve emin adımlarla hedef odaklı ilerleyebilmeleri için  “ Sürdürülebilir Dış Ticaret Planı - SDTP ” adında bir plan geliştirdik.

SDTP, size bir ihracat yol haritası kazandıracak olup, yönünü bilmeden hareket, istenen başarıyı getirmemektedir.

Gerekli bilgi ve  tanıtım toplantıları yapılarak, işletmelere tek veya gruplar halinde planın kazanımları hakkında bilgi verilebilecektir.          

Saygılarımızla,